Om Oss

Det hela började med att vi behövde större utrymme för våra verksamheter. Vi började leta efter en gård. Det blev en gammal hästgård i Ornakärr. Stall med sex hästboxar och ett halvt hektar hästhage. Hästar var vi inte intresserade av.
Vad skulle vi då göra med detta? Per – Gunnar ville odla men vad? Förslagen var många.
Av en ren slump råkade vi på en liten artikel om havtorn och där hade vi det, kändes helt rätt från början. Vi letade information och ju mer vi läste desto intressantare blev det.

2014 köpte vi 30 plantor för provplantering hälften satte vi på en paddock och hälften planterade vi i kanten av den före detta hästhagen. Samtidigt ville vi känna på marknaden och köpte därför våra första bär av en svensk kravodlare. Nu kunde vi börja en liten testproduktion. Det gick strålande med tillväxten (på båda ställena) och vi beslutade oss för att plantera fler. Detta gjorde vi våren 2015 närmare bestämt 1000 plantor. Samma år ansökte vi om krav-certifiering av vår odling och fick det.

Certifierade enligt KRAV och IP Livsmedel